Štátna filharmónia Košice

MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL 

September - Október 2021


Vzhľadom na okolnosti a opatrenia zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sa bude jubilejný 50. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola konať až v jeseni 2021. Veríme, že organové koncerty budeme môcť organizovať v plánovanom veľkolepom medzinárodnom obsadení a za účasti orchestra ŠfK.

Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana Sokola / Ars nova /  Košická hudobná jar / Koncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahraničí

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny