Šéfdirigent Zbyněk MÜLLER (* 1972, ČR)

Zbyněk Müller je šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom opery Národného divadla v Prahe. Hudbe sa venuje od šiestich rokov, kedy sa začal učiť hre na klavíri. Vyštudoval odbor hoboj a dirigovanie na pražskom konzervatóriu a potom na Akadémii múzických umení v Prahe (pedagógovia František Xaver Thuri, Mario Klemens, Jiří Mihule a Jiří Bělohlávek). Ako hobojista sa zúčastnil interpretačných kurzov Európskej hudobnej akadémie v Bonne (1990, G. Schmalfuss) a letnej akadémie v Telči (1995, 1998 a 2000, J. L. Capezzali). Počas štúdií sa presadil v mnohých interpretačných súťažiach, napríklad Concertino Praga (1989, 1. cena v medzinárodnom kole) alebo medzinárodná interpretačná súťaž Pražská jar (1996, 2. cena a 4 ďalšie ceny). V roku 1996 získal Cenu Jozefa Hlávku. Bol veľmi aktívnym hráčom v rôznych komorných súboroch, s dychovým kvintetom získal cenu Prix Mercure v rakúskom Semmeringu, ako sólista nahrával pre Český rozhlas. Niekoľko rokov pôsobil v rôznych pražských orchestroch, táto činnosť vyvrcholila desaťročným angažmánom na poste sólového hobojistu v Pražskej komornej filharmónii.  Ako dirigent začal najprv spolupracovať práve s PKF, kde počas desiatich rokov dirigoval viac ako 50 koncertov, a to aj na významných hudobných festivaloch a prestížnych udalostiach (Pražská jar, Chopinov festival Mariánské Lázně, Murten Classics, deň osláv výročia úmrtia A. Dvořáka – koncert vysielaný v priamom prenose do celej Európy), niekoľkokrát vystúpil aj ako sólista a dirigent v jednej osobe. K orchestru PKF – Prague Philharmonia sa pravidelne vracia, posledná spolupráca s týmto telesom obnášala koncert na festivale Pražská jar a turné do Číny.

V rokoch 2001 – 2002 pôsobil Zbyněk Müller ako asistent šéfdirigenta Vladimira Ashkenazyho v Českej filharmónii, kde spoznal prácu tiež mnohých iných významných dirigentov, ako sú napr. Leif Segerstam, Claus Peter Flor, Zdeněk Macál, Manfred Honeck. V sezóne 2004/2005 bol šéfdirigentom Kladenského symfonického orchestra. V roku 2004 úspešne debutoval s orchestrom FOK, v roku 2010 potom s Českou filharmóniou. Dnes pravidelne hosťuje u väčšiny českých symfonických telies, okrem toho spolupracoval s orchestrami v Maďarsku (Symfonický orchester Miskolc), Japonsku (orchester Tohogakuen), Poľsku (Baltská filharmónia Gdańsk, Filharmonia Pomorska Bydgoszcz) a v Taliansku (Filarmonica Marchigiana).

V roku 2005 začína pravidelná spolupráca Zbyňka Müllera so Štátnou filharmóniou Košice, od sezóny 2008/2009 je jej šéfdirigentom. S orchestrom ŠfK naštudoval a uviedol mnoho významných diel svetového symfonického repertoáru, rozsiahle vokálno-inštrumentálne diela a nemalý počet diel slovenských autorov. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval aj počas úspešných turné po Maďarsku, Poľsku, Nemecku a Číne a pri jej vôbec prvom vystúpení na festivale Pražská jar.

Operný repertoár Zbyňka Müllera zahŕňa viac než 30 titulov. V pražskom Národnom divadle sa od roku 2000 postupne stal dirigentom inscenácií Don Giovanni, Čarovná flauta, Figarova svadba (W. A. Mozart), Osud, Príhody líšky Bystroušky (L. Janáček), Adriana Lecouvreur (F. Cilea), Aida, La Traviata (G. Verdi), Turandot (G. Puccini), Lohengrin (R. Wagner), Orfeus a Eurydika (Ch. W. Gluck), Grécke pašie (B. Martinů), Láska k trom pomarančom (S. Prokofiev), Carmen (G. Bizet), Samson a Dalila (C. Saint-Saëns), Rusalka, Jakobíni (A. Dvořák), Hoffmannove poviedky (J. Offenbach), Slávik (I. Stravinskij), Jolanta (P. I. Čajkovskij) a operu La Conquista (L. Ferrero), ktorú naštudoval a uviedol v roku 2005 ako svetovú premiéru. So súborom Národného divadla v Prahe, kde je od roku 2004 v trvalom dirigentskou angažmáne, vystúpil na Janáčkovom festivale v Brne (Osud), v Düsseldorfe (Don Giovanni), na medzinárodnom opernom festivale vo Wiesbadene (Adriana Lecouvreur), v Južnej Kórei, Ravenne a Miškolci (Don Giovanni), na Paphos Aphrodite Opernom festivale na Cypre (Hoffmannove poviedky) a v Japonsku (Čarovná flauta, Figarova svadba). V Národnom divadle ďalej naštudoval Smetanove opery Tajomstvo a Hubička, ktorých premiéry na prestížnom festivale Smetanova Litomyšl nahrala Česká televízia a pravidelne ich reprízuje. Veľký ohlas zaznamenalo Müllerovo naštudovanie Brittenovej opery Glorian (v slovenskej premiére) a Orffových jednoaktoviek Chytračka a Mesiac. V sezóne 2020/2021 naštuduje na tejto prvej českej opernej scéne Weinbergerovho Švandu Dudáka.

Popri pôsobení v pražskom Národnom divadle spolupracoval Zbyněk Müller tiež s Národným divadlom Moravskosliezskym v Ostrave, kde naštudoval Giordanove opery Fedora a Andrea Chénier a ďalej so Štátnym divadlom Košice (Predaná nevesta), tiež hosťoval v Teatro Real Madrid (Osud), a v Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, kde naštudoval novú inscenáciu Dona Giovanniho.

Od októbra 2019 pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe.

www.zbynekmuller.com

Príhovor šéfdirigenta k 52. koncertnej sezóne

Čím více budete přicházet, tím krásnější budou všechny naše společné zážitky. Uděláme zde ve ŠFK vše proto, abyste byli spokojeni.

Zbyněk Müller
šéfdirigent

Dámy a pánové, milí příznivci Štátnej filharmónie Košice,

Tento každoroční pozdrav vám píši letos v době, kdy vůbec není jasné, jak bude situace okolo stále nekončící pandemie vypadat za měsíc, za dva, za půl roku. Uplynulý půlrok se nedá srovnat vůbec s ničím, co jsme kdy v posledních desetiletích zažili. Střídání režimů, dělení republiky, všelicos, ale koncertní a divadelní provoz se na tak dlouhou dobu nikdy neodmlčel. Přes veškerou ještě probíhající paralýzu ekonomiky a společenského a kulturního života si však – snad ne s přehnaným optimizmem – myslím, že lze zachytit tu slabý, tu i silnější závan něčeho pozitivního – lidé si uvědomují, že živé umění není jen něco zbytného, co můžeme v případě potřeby odsunout stranou, nýbrž že jej opravdu potřebujeme. Ani stále zesilující tok dat, díky němuž do všech koutů světa dnes mohou proudit streamované hudební produkce všeho druhu (které jste jistě zaznamenali z našeho sálu i z našich domovů), nemůže nahradit ono bezprostřední předávání energie a všechno to krásné chvění při živých koncertech. Věřím, že se těšíte stejně jako já, až toto všechno budeme zase bez obav a bez roušek vnímat. Restart orchestru po tak dlouhé době není snadný, ale věřím, že díky promyšlenému zařazení komorních koncertů v měsíci září budeme brzo opět ve stoprocentní kondici.

Kdo jste, dámy a pánové, sledovali sezónu minulou, najdete v sezóně této několik koncertů, které se nám podařilo jako zrušené přesunout; snad již tedy konečně uslyšíme famózní trumpetistku Lucienne Renaudin Vary, nebo fagotového mága Jana Hudečka. Z dalších vynikajících instrumentalistů bych Vás chtěl upozornit na houslisty Milana Paľu, Jiřího Vodičku, klavíristu Mariana Lapšanského, nebo na houslovo-violové duo bratří Zwiebelů. V této sezóně se budeme ještě také dosti věnovat odkazu velkého jubilanta Ludwiga van Beethovena, jehož dvěstěpadesáté výročí narození letos poněkud potřísnila koronavirová patálie – doufejme, že bude přemožena napřed Eroicou, pak ještě Devátou symfonií s Ódou na radost, a následně v časovém odstupu – jako jakési „přeočkování“ ještě Mistrovým oratoriem Kristus na hoře Olivetské a Druhou symfonií. Velkých děl různých autorů máme letos v sezóně celou řadu – můžete se těšit např. na Berliozovu „Fantastickou“, Musorgského Obrázky z výstavy, Stravinského Svěcení jara a Ptáka Ohniváka, Čajkovského „Pátou“, Mahlerovu „První“ a konečně na závěr na Smetanovu celou Mou Vlast. Z hostujících dirigentů, kteří přijali naše pozvání, bych rád upozornil na Olivera Dohnányiho, Martina Leginuse, Ondreja Olose, Rastislava Štúra, Roberta Jindru, Jana Kučeru, Finnegan Downie Deara, nebo Yuan Changa. Nebudou chybět ani dramaturgické „bonbónky“, tedy díla v Košicích uváděná málo, či vůbec – např. Griegova Symfonie c-moll, Korsakovova Symfonie č. 2 „Antar“, nebo pozoruhodná – rovněž Symfonie č.2 – švédského Sibeliova současníka Wilhelma Stenhammera.

Dámy a pánové, svoji letošní sezónu v Košicích zahajuji za týden s programem, jehož součástí je i Haydnova Symfonie „Na odchodnou“. Tento název, který již sám o sobě zajistil dílu dostatečnou popularitu, se však týká pódia a umělců na něm působících. Nikoli tedy publika. Píši zde sice s humorem, ale s myšlenkou na vážnou věc, mající v současné situaci vliv na veřejné kulturní akce – naše filharmonie vás bude velmi potřebovat. Proto vás jejím jménem zvu a prosím – Přicházejte. Čím více budete přicházet, tím krásnější budou všechny naše společné zážitky. Uděláme zde ve ŠFK vše proto, abyste byli spokojeni. 

Přeji vám letos zejména hodně zdraví a těším se na shledanou,

Zbyněk Müller, šéfdirigent

Hlavný hosťujúci dirigent Leoš Svárovský (1961)

Leoš Svárovský (1961) začal svoju kariéru ako výborný flautista. Už počas štúdia na AMU v Prahe sa venoval hre na flaute a dirigovaniu (bol posledným študentom Václava Neumanna, šéfdirigenta ČF). Dirigentskú kariéru odštartoval v pražskom Národnom divadle ako asistent Zdeňka Košlera. Od začiatku svojej kariéry pôsobil ako šéfdirigent vynikajúcich českých a slovenských orchestrov: Komorná opera Praha, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátna Filharmónia Brno, Štátny komorný orchester Žilina, Komorná Filharmónia Pardubice, Orchester baletu ND Praha a Štátna opera Praha. V súčasnosti pôsobí ako stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie (od roku 2007), Štátneho komorného orchestra Žilina (od roku 2010) a je  tiež čestným členom Štátnej filharmónie Brno. Počas svojej bohatej kariéry spolupracoval s celým radom významných sólistov, s významnými domácimi a zahraničnými symfonickými i opernými orchestrami (napr.Beethoven Orchester Bonn, Mozarteum Orchester Salzburg, Zagreb Philharmonic Orchestra, Maltská filharmonia, Arménská filharmonia a ďalšie.), ktoré dirigoval nielen na domácej pôde. Z množstva úspešných umeleckých zájazdov spomenieme aspoň veľké turné s Českou filharmóniou (spolupráca od roku 2001) po Spojených štátoch (2008), či mimoriadne úspešné turné po Japonsku s Filharmóniou Brno (2011, 2013, 2015) a Slovenskou filharmóniou (2012, 2014, 2015). Leoš Svárovský je činný aj pedagogicky - vyučuje na katedre dirigovania na AMU v Prahe, kde habilitoval na docenta. Od apríla 2014 je šéfdirigentom Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya (Japonsko), od septembra 2014 je hlavným hosťujúcim dirigentom Štátnej filharmónie Košice.

Prázdny

Členovia orchestra Štátnej filharmónie Košice
52. koncertná sezóna 2020/2021

 

Orchester
Šéfdirigent Zbyněk Müller
Hlavný hosťujúci dirigent Leoš Svárovský

 

I. husle
Potokár Maroš, koncertný majster
Mézes Mátyás, koncertný majster
Lenártová Barbora, zástupkyňa koncertného majstra
Bikár Jozef
Bodnárová Lenka
Boroš Peter
Ďurišová Helena
Hajduková Viera
Komišák Ján
Oráčová Zuzana
Orgován Tomáš
Orgovánová Vrlíková Dana
Ružovičová Pavla
Slattery Meagan
Sojáková Dana
Ščigulinská Vladimíra

II. husle
Lenárt Róbert, vedúci skupiny
Šubová Gabriela, zástupkyňa vedúceho skupiny
Demeter Norbert
Géciová Andrea
Illéš Július
Kanuščák Patrik
Orgován Ladislav
Orgován Roman
Puška Martin
Varhoľáková Karolína
Vozárová Stanislava

Violy
Olejár Peter, vedúci skupiny 
Jeriga Martin, zástupca vedúceho skupiny
Aleskerov Teimur
Boroš Nataliya
Csomósová Tatiana
Gállová Emília
Holenda Michal
Janák Jozef Aurel

Violončelá
Čisáriková Taťána
, koncertná majsterka skupiny violončiel
Kováč Róbert, poverený zástupca koncertnej majsterky skupiny violončiel
Bertolotti Thomas
Korolenko Ilona
Olšanský Miroslav
Šutorová Viera
Zajacová Lucia
Zetyáková Eva
Ďurčeková Zuzana, zástupkyňa koncertnej majsterky skupiny violončiel *MD

 

Kontrabasy
Rozum Pavol, vedúci skupiny 
Trn Tibor, zástupca vedúceho skupiny
Čekan Vladimír
Dzurenda Jozef
Marjak Juraj
Plachetka Adolf

Flauty
Burášová Júlia, vedúca skupiny
Jasenčáková Klára
Berčíková Jana
Kristmannová Miriam 
Jámborová Janka *MD

Hoboje
Drozdeková Henrieta 
Kurimská Greková Zuzana
Lizák Peter
Troško Edmund

Klarinety
Mosorjak Martin, vedúci skupiny 
Švec Martin
Golec Adrian
Hric Ján

Fagoty
Berčík Samuel
Bicák Stanislav, vedúci skupiny
Maksymilian Mirowski
Žuk Marián

 

Lesné rohy

Buka Szilárd Imre, vedúci skupiny

Bagoly Dávid

Kurucová Kluchová Gabriela

Marcin Ondrej

Máté Vitéz

Slávik Jakub

 

Trúbky
Štofira Karol, vedúci skupiny
Badiar Rastislav
Göllner Matej
Ľaš Jaroslav

Pozauny
Kacvinský Marek, vedúci skupiny

Hrubovčák Ján
Mičko Jozef
Savčák Peter

Tuba
Bombala Juraj

Bicie nástroje
Kapalko Jozef, vedúci skupiny
Greman Miroslav
Mikšík Miroslav
Ács Máte

Harfa
Boggerová Ivana

Klavír
Katinová Šingerová Janette

Inšpektor orchestra
Olejár Peter

Manipulanti
Bombala Juraj
Vatraľ Radoslav

* MD     materská dovolenka

 


 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.