Šéfdirigent Zbyněk MÜLLER (* 1972, ČR)

Zbyněk Müller je šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice a dirigentom Národného divadla v Prahe. Hudbe sa venuje od detstva, na pražskom konzervatóriu študoval hoboj (F. X. Thuri) a dirigovanie (M. Klemens, J. Vodňanský). Rovnaké odbory vyštudoval aj na Akadémii múzických umení v Prahe (hoboj – J. Mihule, dirigovanie – J. Bělohlávek). Ako hobojista sa zúčastnil interpretačných kurzov Európskej hudobnej akadémie v Bonne (1990, G. Schmalfuss) a letnej akadémie v Telči (1995, 1998 a 2000, J. L. Capezzali). Počas štúdia sa presadil na mnohých národných a medzinárodných interpretačných súťažiach – spomedzi nich menujme aspoň Concertino Praga (1989 – 1. cena v medzinárodnom kole), Chomutovskú hudobnú súťaž (1993 – 1. cena a titul absolútneho víťaza), či medzinárodnú interpretačnú súťaž Pražskej jari (1996 – 2. cena a 4 ďalšie ceny). V roku 1996 mu bola udelená Cena Josefa Hlávku, o rok neskôr obdržal od Spoločnosti Bohuslava Martinů cenu za najlepšie prevedenie diela tohto skladateľa na karlovarskom festivale „Mladé pódium". Dva roky bol prvým hobojistom opery Národného divadla v Prahe, v rokoch 1995-2005 zastával miesto sólo-hobojistu v Pražskej komornej filharmónii. Je spoluzakladateľom dychového kvinteta „In uno spirito", ktoré získalo v roku 1995 cenu „Prix Mercure" v rakúskom Semmeringu.

Ako dirigent začal najprv spolupracovať s Pražskou komornou filharmóniou, kde v priebehu desiatich rokov dirigoval viac než 50 koncertov, a to aj na významných hudobných festivaloch a prestížnych udalostiach (Pražská jar, Chopinove Mariánske Lázne, Murten Classics, výročie úmrtia Antonína Dvořáka – koncert v priamom prenose do celej Európy atď.), niekoľkokrát vystúpil aj ako sólista a dirigent zároveň. Dirigoval väčšinu českých symfonických telies, roku 2004 úspešne debutoval s orchestrom FOK, s ktorým odvtedy pravidelne spolupracuje. V rokoch 2001-2002 pôsobil ako asistent šéfdirigenta V. Ashkenazyho v Českej filharmónii, s ktorou debutoval na vianočných koncertoch 2010. V rokoch 2004-2005 bol šéfdirigentom Kladenského symfonického orchestra. Hosťoval v Maďarsku a Japonsku. Roku 2005 sa začala jeho spolupráca so Štátnou filharmóniou Košice /ŠfK/, od sezóny 2008/2009 pôsobí na poste šéfdirigenta. Košickú filharmóniu dirigoval aj na úspešných koncertoch v Maďarsku a v Poľsku a na prvom vystúpení ŠfK na festivale Pražská jar v máji 2010.

Zbyněk Müller sa venuje intenzívne aj opere – v pražskom Národom divadle /ND/ sa od roku 2000 stal postupne dirigentom inscenácií Don Giovanni, Čarovná flauta, Figarova svadba, Osud, Adriana Lecouvreur, Aida, Grécke pašije, Carmen, Samson a Dalila, Hoffmannove poviedky a opery La Conquista, ktorú naštudoval a uviedol roku 2005 ako svetovú premiéru. So súborom ND naštudoval Smetanove opery Hubička a Tajemství, ktorých premiéry na festivale Smetanova Litomyšl odvysielala Česká televízia. Okrem trvalého angažmán v Národnom divadle spolupracoval aj so zahraničnými opernými domami, ako Teatro Real Madrid (Osud) a Deustsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg (Don Giovanni).

www.zbynekmuller.com

Príhovor šéfdirigenta k 52. koncertnej sezóne

Čím více budete přicházet, tím krásnější budou všechny naše společné zážitky. Uděláme zde ve ŠFK vše proto, abyste byli spokojeni.

Zbyněk Müller
šéfdirigent

Dámy a pánové, milí příznivci Štátnej filharmónie Košice,

Tento každoroční pozdrav vám píši letos v době, kdy vůbec není jasné, jak bude situace okolo stále nekončící pandemie vypadat za měsíc, za dva, za půl roku. Uplynulý půlrok se nedá srovnat vůbec s ničím, co jsme kdy v posledních desetiletích zažili. Střídání režimů, dělení republiky, všelicos, ale koncertní a divadelní provoz se na tak dlouhou dobu nikdy neodmlčel. Přes veškerou ještě probíhající paralýzu ekonomiky a společenského a kulturního života si však – snad ne s přehnaným optimizmem – myslím, že lze zachytit tu slabý, tu i silnější závan něčeho pozitivního – lidé si uvědomují, že živé umění není jen něco zbytného, co můžeme v případě potřeby odsunout stranou, nýbrž že jej opravdu potřebujeme. Ani stále zesilující tok dat, díky němuž do všech koutů světa dnes mohou proudit streamované hudební produkce všeho druhu (které jste jistě zaznamenali z našeho sálu i z našich domovů), nemůže nahradit ono bezprostřední předávání energie a všechno to krásné chvění při živých koncertech. Věřím, že se těšíte stejně jako já, až toto všechno budeme zase bez obav a bez roušek vnímat. Restart orchestru po tak dlouhé době není snadný, ale věřím, že díky promyšlenému zařazení komorních koncertů v měsíci září budeme brzo opět ve stoprocentní kondici.

Kdo jste, dámy a pánové, sledovali sezónu minulou, najdete v sezóně této několik koncertů, které se nám podařilo jako zrušené přesunout; snad již tedy konečně uslyšíme famózní trumpetistku Lucienne Renaudin Vary, nebo fagotového mága Jana Hudečka. Z dalších vynikajících instrumentalistů bych Vás chtěl upozornit na houslisty Milana Paľu, Jiřího Vodičku, klavíristu Mariana Lapšanského, nebo na houslovo-violové duo bratří Zwiebelů. V této sezóně se budeme ještě také dosti věnovat odkazu velkého jubilanta Ludwiga van Beethovena, jehož dvěstěpadesáté výročí narození letos poněkud potřísnila koronavirová patálie – doufejme, že bude přemožena napřed Eroicou, pak ještě Devátou symfonií s Ódou na radost, a následně v časovém odstupu – jako jakési „přeočkování“ ještě Mistrovým oratoriem Kristus na hoře Olivetské a Druhou symfonií. Velkých děl různých autorů máme letos v sezóně celou řadu – můžete se těšit např. na Berliozovu „Fantastickou“, Musorgského Obrázky z výstavy, Stravinského Svěcení jara a Ptáka Ohniváka, Čajkovského „Pátou“, Mahlerovu „První“ a konečně na závěr na Smetanovu celou Mou Vlast. Z hostujících dirigentů, kteří přijali naše pozvání, bych rád upozornil na Olivera Dohnányiho, Martina Leginuse, Ondreja Olose, Rastislava Štúra, Roberta Jindru, Jana Kučeru, Finnegan Downie Deara, nebo Yuan Changa. Nebudou chybět ani dramaturgické „bonbónky“, tedy díla v Košicích uváděná málo, či vůbec – např. Griegova Symfonie c-moll, Korsakovova Symfonie č. 2 „Antar“, nebo pozoruhodná – rovněž Symfonie č.2 – švédského Sibeliova současníka Wilhelma Stenhammera.

Dámy a pánové, svoji letošní sezónu v Košicích zahajuji za týden s programem, jehož součástí je i Haydnova Symfonie „Na odchodnou“. Tento název, který již sám o sobě zajistil dílu dostatečnou popularitu, se však týká pódia a umělců na něm působících. Nikoli tedy publika. Píši zde sice s humorem, ale s myšlenkou na vážnou věc, mající v současné situaci vliv na veřejné kulturní akce – naše filharmonie vás bude velmi potřebovat. Proto vás jejím jménem zvu a prosím – Přicházejte. Čím více budete přicházet, tím krásnější budou všechny naše společné zážitky. Uděláme zde ve ŠFK vše proto, abyste byli spokojeni. 

Přeji vám letos zejména hodně zdraví a těším se na shledanou,

Zbyněk Müller, šéfdirigent

Hlavný hosťujúci dirigent Leoš Svárovský (1961)

Leoš Svárovský (1961) začal svoju kariéru ako výborný flautista. Už počas štúdia na AMU v Prahe sa venoval hre na flaute a dirigovaniu (bol posledným študentom Václava Neumanna, šéfdirigenta ČF). Dirigentskú kariéru odštartoval v pražskom Národnom divadle ako asistent Zdeňka Košlera. Od začiatku svojej kariéry pôsobil ako šéfdirigent vynikajúcich českých a slovenských orchestrov: Komorná opera Praha, Janáčkova filharmónia Ostrava, Štátna Filharmónia Brno, Štátny komorný orchester Žilina, Komorná Filharmónia Pardubice, Orchester baletu ND Praha a Štátna opera Praha. V súčasnosti pôsobí ako stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie (od roku 2007), Štátneho komorného orchestra Žilina (od roku 2010) a je  tiež čestným členom Štátnej filharmónie Brno. Počas svojej bohatej kariéry spolupracoval s celým radom významných sólistov, s významnými domácimi a zahraničnými symfonickými i opernými orchestrami (napr.Beethoven Orchester Bonn, Mozarteum Orchester Salzburg, Zagreb Philharmonic Orchestra, Maltská filharmonia, Arménská filharmonia a ďalšie.), ktoré dirigoval nielen na domácej pôde. Z množstva úspešných umeleckých zájazdov spomenieme aspoň veľké turné s Českou filharmóniou (spolupráca od roku 2001) po Spojených štátoch (2008), či mimoriadne úspešné turné po Japonsku s Filharmóniou Brno (2011, 2013, 2015) a Slovenskou filharmóniou (2012, 2014, 2015). Leoš Svárovský je činný aj pedagogicky - vyučuje na katedre dirigovania na AMU v Prahe, kde habilitoval na docenta. Od apríla 2014 je šéfdirigentom Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya (Japonsko), od septembra 2014 je hlavným hosťujúcim dirigentom Štátnej filharmónie Košice.

Prázdny

Členovia orchestra Štátnej filharmónie Košice
51. koncertná sezóna 2019/2020

 

Orchester
Šéfdirigent Zbyněk Müller
Hlavný hosťujúci dirigent Leoš Svárovský

I. husle
Potokár Maroš, koncertný majster
Mézes Mátyás, koncertný majster
Lenártová Barbora, zástupkyňa koncertného majstra
Bikár Jozef
Bodnárová Lenka
Boroš Peter
Ďurišová Helena
Hajduková Viera
Komišák Ján
Oráčová Zuzana
Orgován Tomáš
Orgovánová Vrlíková Dana
Ružovičová Pavla
Slattery Meagan
Sojáková Dana
Ščigulinská Vladimíra

II. husle
Lenárt Róbert, vedúci skupiny
Šubová Gabriela, zástupkyňa vedúceho skupiny
Demeter Norbert
Géciová Andrea
Illéš Július
Kanuščák Patrik
Orgován Ladislav
Orgován Roman
Puška Martin
Varhoľáková Karolína
Vozárová Stanislava

Violy
Olejár Peter, vedúci skupiny 
Jeriga Martin, zástupca vedúceho skupiny
Aleskerov Teimur
Borosh Nataliya
Csomósová Tatiana
Gállová Emília
Holenda Michal
Janák Jozef Aurel

Violončelá
Čisáriková Taťána
, koncertná majsterka skupiny violončiel
Kováč Róbert, poverený zástupca koncertnej majsterky skupiny violončiel
Bertolotti Thomas
Korolenko Ilona
Olšanský Miroslav
Šutorová Viera
Zajacová Lucia
Zetyáková Eva
Ďurčeková Zuzana, zástupkyňa koncertnej majsterky skupiny violončiel *MD

Kontrabasy
Rozum Pavol, vedúci skupiny 
Trn Tibor, zástupca vedúceho skupiny
Čekan Vladimír
Dzurenda Jozef
Marjak Juraj
Plachetka Adolf

Flauty
Kováč Burášová Júlia, vedúca skupiny
Jasenčáková Klára
Berčíková Jana
Kristmannová Miriam 
Jámborová Janka *MD

Hoboje
Drozdeková Henrieta 
Kurimská Greková Zuzana
Lizák Peter
Troško Edmund

Klarinety
Mosorjak Martin, vedúci skupiny 
Švec Martin
Golec Adrian
Hric Ján

Fagoty
Berčík Samuel
Bicák Stanislav, vedúci skupiny
Maksymilian Mirowski
Žuk Marián

Lesné rohy
Buka Szilárd Imre, vedúci skupiny
Marcin Ondrej
Bagoly Dávid
Kurucová Kluchová Gabriela
Máté Vitéz
Slávik Jakub

Trúbky
Štofira Karol, vedúci skupiny
Badiar Rastislav
Göllner Matej
Ľaš Jaroslav

Pozauny
Hrubovčák Ján
Kacvinský Marek, vedúci skupiny
Mičko Jozef
Savčák Peter

Tuba
Bombala Juraj

Bicie nástroje
Kapalko Jozef, vedúci skupiny
Greman Miroslav
Mikšík Miroslav
Ács Máte

Harfa
Boggerová Ivana

Klavír
Katinová Šingerová Janette

Inšpektor orchestra
Olejár Peter

Manipulanti
Bombala Juraj
Vatraľ Radoslav

* MD     materská dovolenka


 

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.