Konkurzy Auditions

Prázdny
Prázdny

** PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION **

Generálna riaditeľka Štátnej filharmónie Košice vypisuje

KONKURZY 

na obsadenie miest v orchestri:

1. husle tutti - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

2. husle - zástupca vedúceho skupiny - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

2. husle tuttiKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Viola tuttiKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Kontrabas tutti - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Konkurzy sa uskutočnia dňa 17. a 18. januára 2022 so začiatkom o 14:00 hod. v Dome umenia.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na konkurz@sfk.sk alebo poštou na adresu: Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice.

Uzávierka prihlášok je 20. december 2021. Prihlášky doručené po termíne uzávierky nebudú brané do úvahy.

Vybraní uchádzači budú na konkurz pozvaní e-mailom, pozvánky budú zaslané do 03. 01. 2021.

 ---

General Director of the Slovak State Philharmonic Košice invites you to the orchestra

AUDITIONS 

for the positions:

1st Violin Tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

2nd Violin Associate Principal - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

2nd Violin TuttiThe conditions of the audition/Download the orchestral parts

Viola tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

Double Bass Tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

The audition will be held on 17 and 18 January, 2022 starting at 02:00 PM at the Concert Hall of the House of Arts.

Please, send your applications with a CV, contact information and consent to the processing of personal data by e-mail to konkurz@sfk.sk or by mail to the address: The Slovak State Philharmonic Košice – Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, Slovak Republic. 

The closing date for the applications is 20 December, 2021. Delayed applications will not be taken into consideration. Invitations to attend the audition will be sent to selected candidates by e-mail  by 03 January, 2022.  

We are looking forward to see you!

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.