Všeobecné
obchodné podmienky

Prázdny
Prázdny
 • Vstupenky na koncerty ŠFK je možné kúpiť v pokladnici ŠFK a on-line na portáli rezervačného a predajného vstupenkového systému Ministerstva kultúry SR www.navstevnik.sk
 • Vstupenky zakúpené on-line na portáli navstevnik.sk nie je možné vytlačiť v pokladnici ŠFK. Tlač vstupeniek zakúpených on – line bezhotovostným platobným stykom je nutná prostredníctvom samotného portálu na strane zákazníka. Zákazníkom vytlačená vstupenka je označená čiarovým identifikačným kódom. Zákazník-návštevník je povinný sa na vstupe na podujatie preukázať vstupenkou s identifikačným kódom.
 • Vstupenky je možné rezervovať si cez online rezervačný systém Ministerstva kultúry SR –navstevnik.sk alebo emailom na vstupenky(@)sfk.sk. Rezervované vstupenky na koncerty ŠFK je nutné vyzdvihnúť si najneskôr 3 dni pred koncertom, po tomto termíne sa rezervácia automaticky ruší. Online rezervácia platí 72 hodín od času zadania rezervácie na portaly. Po tomto čase platnosť rezervácie automaticky vyprší. Rezervácia vstupeniek je možná najskôr 2 mesiace pred termínom koncertu a najneskôr 3 dni pred koncertom.
 • Zákazník má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek poskytovanú ŠFK výlučne osobne v pokladnici ŠFK len pokiaľ spĺňa podmienky pre jej poskytnutie. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Bez príslušnej legitimácie zľavnená vstupenka nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto preukazov: študentský-/-školský preukaz, karta Euro<26, ISIC, ITIC, preukaz ZŤP a ZŤPS, identifikačná karta (dôchodca). Na vstupenky zakúpené on-line bezhotovostným platobným stykom sa zľavy neposkytujú. ŠFK si vyhradzuje právo na niektoré koncerty poskytovať zľavy obmedzene, resp. vôbec. Uvedená informácia je dostupná na portáli ŠFK a forme oznamu na vstupenkovej pokladnici ŠFK.
 • Bezprostredne po zakúpení vstupenky je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov, neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 • ŠFK si vyhradzuje právo 60 minút pred začiatkom koncertu v pokladnici ŠFK predávať vstupenky len na koncert hraný v daný deň.
 • Za vstupenky na koncerty ŠFK je možné platiť ceninovými poukážkami: < SODEXO
 • Nárok na daňový doklad vzniká po úhrade ceny vstupeniek. Daňovým dokladom je samotná vstupenka , faktúra v prípade zakúpenia vstupeniek a uhradenia vstupného na objednávku.
 • Od 1.6.2015 je možné uhradiť cenu vstupenky aj platobnou kartou (Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V-Pay).
 • Ak nedôjde k zmene alebo k zrušeniu koncertu, zakúpené vstupenky nie je možné v deň koncertu vrátiť ani vymeniť. Vrátenie vstupeniek je možné len vo zvlášť zdôvodnených prípadoch na strane návštevníka vylučujúcich zodpovednosť (zdravotné, a rodinné dôvody a iné viz major príčiny...)
 • V prípade naplnenia dôvodov na vrátenie vstupného podľa predchádzajúceho odst., toto bude vrátené návštevníkovi oproti odovzdaniu vstupenky. Zaplatené vstupné bude návštevníkovi vrátené v zníženej hodnote a to o správny poplatok vo výške 2,90 % z ceny vstupenky pri zakúpení on-line. Pri platbe platobnými kartami bude zaplatené vstupné návštevníkovi vrátené v zníženej hodnote a to o správny poplatok vo výške 1,60 % z ceny vstupenky pre platobné karty Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V-Pay vydané bankami so sídlom v SR, alebo bankami, ktoré majú oprávnenie vydávať platobné karty na území SR. Pre uvedené platobné karty vydané zahraničnými bankami sa vstupné návštevníkovi vráti v zníženej hodnote o správny poplatok vo výške 2,10 % z ceny vstupenky.
 • V prípade zmeny alebo zrušenia koncertu z dôvodov na strane ŠFK vraciame vstupné v plnej hodnote nasledovne : - za vstupenky zakúpené v hotovostnej vstupenkovej pokladnici ŠFK najneskôr v deň uskutočnenia koncertu v pokladničných hodinách.
 • V prípade vstupeniek zakúpených on-line systémom na portáli navstevnik.sk do 7 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia v pokladnici ŠFK tiež v plnej výške, resp. na účet zákazníka po predložení nepoužitej vstupenky s uvedením jeho bankového spojenia. V uvedenom prípade ŠFK akceptuje aj vstupenku a údaje zaslané v elektronickej forme .
 • Ak nedôjde k zmene alebo k zrušeniu koncertu, faktúru na vstupenky ŠFK vystavenú na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.
 • Ak zákazník v prípade zmeny koncertu navštívi náhradný koncert, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 • O zrušení a zmene programu informuje ŠFK prostredníctvom svojej webovej stránky www.sfk.sk a oznamom v pokladnici ŠFK. Hromadných zákazníkov informuje Štátna filharmónia aj telefonicky alebo e-mailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.
 • Vstupenka ŠFK je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
 • Vstupenka bez ochranných prvkov alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup do koncertnej sály.
 • V prípade straty vstupenky ŠFK neposkytuje náhradnú vstupenku.
 • Vstup do hľadiska po začiatku koncertu nie je povolený.
 • Počas koncertu je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu koncertu je zakázané.

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...