Štátna
filharmónia
Košice

50. výročie založenia ŠfK! 
Koncert je 
VYPREDANÝ

24. október 2018 o 19:00, Dom umenia


Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Štátnej filharmónie Košice

Komorný koncert
ruských sólistov

19 . november 2018 o 19:00, Dom umenia


Mimoriadny komorný koncert s Danielom Zareckým a Vladislavom Lavrikom v Dome umenia

Koncertná premiéra opery Tartuffe

29. november 2018 o 19:00, Dom umenia


Koncert ŠfK v rámci festivalu ARS NOVA 2018 
BARTÓK - HAYDN - BODNÁR

Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana Sokola / Ars nova /  Košická hudobná jar / Koncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahraničí

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Partneri:

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny