„Hovoriť počas koncertu je zbytočné - hudba je vždy hlučnejšia.“

Noel CLARASÓ

Kalendár podujatí ŠfK

Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana SokolaArs nova / Košická hudobná jarKoncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahraničí

Prázdny

ANDRÁS GÁBOR VIRÁGH - Rožňava

Medzinárodný organový festival 25.9.2018 Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava 18:00

ANDRÁS GÁBOR VIRÁGH, (HU)

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Sonáta č. 3 A dur, op. 65
Con moto maestoso - Andante tranquillo

Zsolt GÁRDONYI (* 1946)
Prelúdium a fúga

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorálová predohra z Organovej knižočky
Hilf Gott, daß mir's gelinge, BWV 624
* in memoriam Ivan Sokol

Jozef GREŠÁK (1907-1987)
Organová kniha pre Ivana Sokola
č. 1 Fanfáry

J. S. BACH (1685-1750)
Koncert d mol, BWV 596 (Antonio Vivaldi)

András Gábor VIRÁGH (*1984)
Adeste fideles
Impromptu

Franz LISZT (1811-1886)
Ave Maria
Fantázia a fúga B-A-C-H

 


 

TOMÁŠ MIHÁLIK - Kežmarok

Medzinárodný organový festival 27.9.2018 Drevený artikulárny a Nový evanjelický kostol, Kežmarok 18:00

TOMÁŠ MIHÁLIK, SK organ

DREVENÝ KOSTOL

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Fantasia super „Komm, Heiliger Geist", BWV 651

Chorálová predohra z Organovej knižočky
Hilf Gott, daß mir's gelinge
* in memoriam Ivan Sokol

John STANLEY (1712-1786)
Voluntary A dur op. 7, č. 1

Carl Philipp Emanuel BACH (1714—1788)
Sonáta A dur, Wq 65/32, H 135

NOVÝ KOSTOL

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Sonáta A dur, op. 65, č. 3
Con moto maestoso - Andante tranquillo

Franz LISZT (1811-1886)
Andante religioso

Marcel DUPRÉ (1886-1971)
Regina coeli op.64

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Fantázia a fúga g mol, BWV 542
 


 

TOMÁŠ MIHÁLIK - Spišská Nová Ves

Medzinárodný organový festival 30.9.2018 Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves 18:00

TOMÁŠ MIHÁLIK, SK organ

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)
Sonáta A dur, op. 65 Wq 65/32, H 135
Allegro - Andante con tenerezza - Allegretto

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorálová predohra z Organovej knižočky
Hilf Gott, das mir's gelinge, BWV 624
* in memoriam Ivan Sokol

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Prelúdium a fúga G dur, op. 37 č. 2

Franz LISZT (1811-1886)
Angelus - Gebet zu den Schutzengeln

Marcel DUPRÉ (1886-1971)
Regina coeli op.64

Jozef GREŠÁK (1907-1987)
Organová kniha pre Ivana Sokola
č. 14 Ľudová pieseň

Tomás MIHALIK (*1992 )
Improvizácia

Johann Sebastian BACH
Fantázia a fúga g mol, BWV 542
 


 

AARNOUD DE GROEN - Poprad

Medzinárodný organový festival 2.10.2018 Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Poprad 18:00

AARNOUD DE GROEN, (NL) organ

Willem MUDDE (1909-1984)
Variácie a fúga na starú holandskú melódiu „Waer dat men sich al keerd of wend"

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorálová predohra z Organovej knižočky
Hilf Gott, daß mir's gelinge, BWV 624
*in memoriam Ivan Sokol

Joseph RHEINBERGER (1839-1901)
Sonáta č. 9 h mol, op. 142
Prelúdium - Romanca - Fantázia a fúga

Louis J. A. LEFÈBURE-WÉLY (1837-1869)
Smútočný pochod z „Meditationes religiosas" op.122

Jozef GREŠÁK (1907-1987)
Organová kniha pre Ivana Sokola
č. 14 Ľudová pieseň

Vittorio MONTI (1868-1922)
Csárdás (arr. Aarnoud de Groen)
 


 

AAROUD DE GROEN - Košice

Medzinárodný organový festival 4.10.2018 Kostol sv. Košických mučeníkov, Nad Jazerom, Košice 19:00

AARNOUD DE GROEN, (NL) organ

Jozef GREŠÁK (1907-1987)
Organová kniha pre Ivana Sokola
č. 14 Ľudová pieseň

Venované 333. výročiu narodenia J. S. Bacha

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Prelúdium h mol, BWV 544
Andante (z Triovej sonáty č. 4, BWV 528)
Fúga h mol, BWV 544
Chorálová predohra z Organovej knižočky
Hilf Gott, daß mir's gelinge, BWV 624
* in memoriam Ivan Sokol
Pastorále F dur, BWV 590

Schüblerove chorály:
Wachet auf! Ruft uns die Stimme, BWV 645
Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 647
Meine Seele erhebet den Herrn, BWV 648

Passacaglia a fúga c mol, BWV 582
 


Vstupné: 6 € / zľavnené: 4 €

Bratislavské hudobné slávnosti

Mimoriadne koncerty 7.10.2018 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 19:30

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster

Sophia Jaffé, husle
Eva Hornyáková, soprán
Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Ľudovít Ludha, tenor
Gustáv Beláček, bas

Jozef Grešák: Komorná symfónia
Jean Sibelius: Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47
Antonín Dvořák: Omša D dur, op. 86 Lužanská

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster
Simona Šaturová, soprán
Markéta Cukrová, mezzosoprán
Jaroslav Březina, tenor
Peter Mikuláš, bas

Program:
Jozef Podprocký: Fanfáry                                                            *** premiéra ***
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis D dur, op. 123

 


Vstupné: 11 / 10 / 9 €, zľavnené: 8 / 7 / 6 €, lóža: 15 €

Verejná generálka

Verejné generálky 8.11.2018 Dom umenia, Moyzesova 66, Košice 10:00

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk MÜLLER,
dirigent
Olga ŠROUBKOVÁ, husle

Program:
E. Suchoň : Symfonieta rustica
A. Dvořák : Mazurek pre husle a orchester f mol, op. 49
A. Dvořák: Romanca pre husle a orchester e mol, op. 11
J. Cikker : Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
L. Janáček : Jej Pastorkyňa, suita z opery (arr. T. Ille)

 


Vstupné: 4 € / pre organizované skupiny 2 €

Štátna filharmónia Košice

Zbyněk MÜLLER, dirigent
Olga ŠROUBKOVÁ, husle

 Program:
E. Suchoň : Symfonieta rustica 
A. Dvořák : Mazurek pre husle a orchester f mol, op. 49
                     Romanca pre husle a orchester e mol, op. 11
J. Cikker : Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
L. Janáček : Jej Pastorkyňa, suita z opery (arr. T. Ille)

                                                                                                                                                                                                          


Vstupné: 11- 10- 9- €/ 8- 7- 6- € /lóža 15- €

Štátna filharmónia Košice
Zbynek Müller, dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Bedřich Smetana: „Vyšehrad" z cyklu Má vlast
Camille Saint-Säens: Koncert pre husle a orchester, č. 3 h mol, Op. 61
Antonín Dvorák: Symfónia č. 5 F dur, Op. 76

Štátna filharmónia Košice
Zbynek Müller, dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Camille Saint-Säens: Koncert pre husle a orchester, č. 3 h mol, Op. 61
Antonín Dvorák: Symfónia č. 5 F dur, Op. 76

Štátna filharmónia Košice
Zbynek Müller, dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Nicolò Paganini: Koncert pre husle a orchester č. 1 D Dur, op. 6
Bedřich Smetana: „Vyšehrad", "Vltava", "Šárka" z cyklu Má vlast

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Hugo Schuncke: Concertante pre husle, violončelo a orchester
Bedřich Smetana: „Vyšehrad", "Vltava", "Šárka" z cyklu Má vlast

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller,
dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Hugo Schuncke: Concertante pre husle, violončelo a orchester
Bedřich Smetana: „Vyšehrad", "Vltava", "Šárka" z cyklu Má vlast

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller,
dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Hugo Schuncke: Concertante pre husle, violončelo a orchester
Bedřich Smetana: „Vyšehrad", "Vltava", "Šárka" z cyklu Má vlast

Daniel ZARECKÝorgan
Vladislav LAVRIK, trúbka

Program:
G. F. Händel   „ Alla Hornpipe“ zo suity Vodná hudba 
J.S. Bach : Prelúdium a fúga C dur, BWV 545
                  Suita D dur pre trúbku a organ, BWV 1068
Ch. M.Widor : Adagio a Toccata z Organovej symfónie č. 5 F dur
N. Hakim : Sonáta pre trúbku a organ

 


Vstupné: 6 € / zľavnené:  4- €

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller,
dirigent
Marie-Claudine Papadopoulos, husle
Alexandre Vay, violončelo

Camille Saint-Säens: „La muse et le poète", duo pre husle, violončelo a orchester, Op. 132
Nicolò Paganini: Koncert pre husle a orchester č. 1 D dur, Op. 6
Bedřich Smetana: „Vyšehrad", "Vltava", "Šárka" z cyklu Má vlast

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky@sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk@sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 

Privátna zóna:

Newsletter:

Novinky emailom

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.