Konkurzy Auditions

Prázdny
Prázdny

** PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION **

Riaditeľka Štátnej filharmónie Košice vypisuje

KONKURZY 

na obsadenie miest v orchestri:

1. husle tuttiKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

2. husle - zástupca vedúceho skupiny - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

2. husle tuttiKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Viola tuttiKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Kontrabas - zástupca vedúceho skupinyKonkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Kontrabas tutti - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

2. flauta s povinnosťou 1. pikoly - Konkurzné podmienky/Party 2. flauta/Party pikola

3. pozauna - Konkurzné podmienky/Party na stiahnutie

Konkurzy sa uskutočnia dňa 17. 09. 2021 so začiatkom o 09:00 hod. v Dome umenia.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na konkurz@sfk.sk alebo poštou na adresu: Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice.

Uzávierka prihlášok je 13. 09. 2021. Prihlášky doručené po termíne uzávierky nebudú brané do úvahy.

Vybraní uchádzači budú na konkurz pozvaní e-mailom, a to najneskôr deň po termíne uzávierky prihlášok.

 ---

The Executive Director of The Slovak State Philharmonic Košice invites you to the orchestra

AUDITIONS 

for the positions:

1st Violin Tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

2nd Violin Associate Principal - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

2nd Violin TuttiThe conditions of the audition/Download the orchestral parts

Viola tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

Double Bass Associate Principal - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

Double Bass Tutti - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

2nd Flute with obligation of 1st Piccolo - The conditions of the audition/Download the orchestral parts: 2nd Flute/Piccolo

3rd Trombone - The conditions of the audition/Download the orchestral parts

The audition will be held on 17 September, 2021 starting at 09:00 AM at the Concert Hall of the House of Arts.

Please, send your applications with a CV, contact information and consent to the processing of personal data by e-mail to konkurz@sfk.sk or by mail to the address: The Slovak State Philharmonic Košice – Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice, Slovak Republic.

The closing date for the applications is 13 September 2021. Delayed applications will not be taken into consideration. Invitations to attend the audition will be sent to selected candidates by e-mail no later than a day after the closing date for applications.

We are looking forward to see you!

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.