Predaj
vstupeniek

Rezervácia

Štátna filharmónia Košice umožňuje na podujatia určené ŠFK rezervovať Vstupenky, a to:

 1. cez vstupenkový systém dostupný online na internetovej stránke https://program-sfk.colosseum.eu/
 2. telefonicky na čísle: +421 905 073 123, ktoré je dostupné v čase otváracích hodín pokladne,
 3. e-mailom na adrese: vstupenky@sfk.sk, pričom zadanie rezervácie Vstupeniek bude uskutočnené v čase otváracích hodín pokladne bezodkladne po doručení e-mailu alebo
 4. osobne v pokladni.

Rezervácia vstupeniek platí 72 hodín od času zadania rezervácie, pokiaľ to Všeobecné obchodné podmienky (VOP) nestanovujú inak. Počas platnosti rezervácie je nutné rezervované vstupenky zakúpiť online alebo v pokladni. Pri kúpe vstupenky v pokladni je potrebné nahlásiť identifikátor rezervácie. Po uplynutí 72 hodín od času zadania rezervácie platnosť rezervácie automaticky vyprší a rezervované vstupenky budú uvoľnené do predaja.

Rezervácia vstupeniek je možná najskôr odo dňa začatia predaja vstupeniek na plánované podujatie, a najneskôr 4 dni pred plánovaným termínom podujatia.

Platnosť akejkoľvek rezervácie vstupeniek automaticky vyprší 72 hodín pred plánovaným začiatkom podujatia a rezervované vstupenky budú uvoľnené do predaja.

 

Rezervácia vstupeniek na koncerty organizované Štátnou filharmóniou Košice je možná:

Predaj

Štátna filharmónia Košice umožňuje kúpu vstupenky v dvoch formátoch:

- Klasická papierová vstupenka, ktorú je možné kúpiť v pokladni ŠFK v Dome umenia, na Moyzesovej ulici 66 v Košiciach. Pri kúpe vstupeniek v pokladni je kupujúci povinný bezprostredne po kúpe vstupeniek skontrolovať správnosť údajov na nich uvedených, pretože neskoršie reklamácie nebudú akceptované.

- eVstupenka, ktorú je možné kúpiť prostredníctvom rezervačného a predajného vstupenkového systému Colosseum dostupného online na internetovej stránke https://program-sfk.colosseum.eu/

Pri nákupe eVstupeniek je možné prostredníctom jednej transakcie zakúpiť vstupenky na viac koncertov.

Následne po uzavretí objednávky eVstupenky je kupujúci presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány, prostrednictvom ktorej realizuje úhradu. ŠFK nezodpovedá za priebeh platby v platobnej bráne.

Pri nákupe vstupeniek/eVstupeniek je možné uplatniť si zľavu (študent, učiteľ/ITIC, senior, ZŤP). Kupujúci má právo uplatniť pri kúpe vstupenky zľavu, pokiaľ osoba, ktorá sa má podujatia zúčastniť, spĺňa podmienky na poskytnutie zľavy a pri vstupe na podujatie predloží príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu. V prípade vstupenky, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky umožnený vstup na podujatie. Zľavy nemožno uplatniť dodatočne po kúpe Vstupenky a tiež ich nemožno kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými Zľavami.

Vrátenie vstupeniek nie je možné. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy so ŠFK odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo v pokladni alebo prostredníctvom vstupenkového systému, keďže v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa ŠFK ako predávajúci zaväzuje poskytnúť vlastníkovi Vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia.

Kúpa vstupeniek na koncerty organizované Štátnou filharmóniou Košice je možná:

 • prostredníctom internetovej stránky https://program-sfk.colosseum.eu/ najneskôr do 1 hodiny pred začatím koncertu
 • vo vstupenkovej pokladni v Dome umenia na Moyzesovej ulici 66, Košice počas pokladničných hodín
 • vo večernej pokladni ŠFK, ktorá je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Postup pri predaji a rezervovaní vstupeniek a iné podmienky súvisiace s realizáciou a priebehom podujatí Štátnej filharmónie Košice a podujatí organizovaných v priestoroch v užívaní Štátnej filharmónie Košice upravujú Všeobecné obchodné podmienky vydané Štátnou filharmóniou Košice (VOP).

Pokladnica ŠFK prijíma platby vo forme:

 • hotovosti
 • platobnej karty
 • kultúrnych poukazov
 • poukazy Doxx
 • poukazy Cadhoc
 • darčekových poukazov ŠFK

ŠFK poskytuje na svoje koncerty ZĽAVY:

 • žiakovi základnej školy, vlastníkovi študentského/školského preukazu, karty Euro<26, ISIC a v prípade podujatia pre rodiny aj dieťaťu predškolského veku (zľava "študent")
 • vlastníkovi preukazu ITIC (zľava "učiteľ")
 • vlastníkovi preukazu ZŤP a ZŤPS (zľava "ZŤP")
 • osobe staršej ako 60 rokov (zľava "senior")

 

.

Vstupenková pokladnica ŠFK:

 • Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
 • +421 905 073 123 (počas pokladničných hodín)
 • vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny:

 • PO-ŠT: 14:00 - 17:00
 • PI, SO, NE: Zatvorené
 • Večerná pokladnica ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladŇa

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 905 073 123
(počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT:  10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE:  Zatvorené

Večerná pokladňa ŠFK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Prihlásenie EXT                  Prihlásenie COL

Prihlásenie NAS                 Prihlásenie VMM

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...