LISZT * MARTINŮ * HINDEMITH - koncert ZRUŠENÝ

Koncerty A cyklu 23.04.2020 Dom umenia, Moyzesova 66, Košice 19:00

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller
, dirigent
Martin Daněk, hoboj

Program:
Franz Liszt: Mazeppa, symfonická báseň S. 100
Bohuslav Martinů: Koncert pre hoboj a malý orchester, H. 353
Paul Hindemith: Maliar Mathis

 


Vstupné: 11/10/9 € zľavnené: 8/7/6 € lóža: 15 €

Symfonická báseň je produktom vrcholnej romantiky, hudby 19. storočia. Lisztovu pozornosť smerom k tomuto novému programovému žánru upriamilo priateľstvo s H. Berliozom, keď vo svojich 13 symfonických básňach sa rozvinula možnosť slobodnejšieho a voľnejšieho spracovania obsahu a najmä deja mimohudobnej predlohy. Zvláštne odborné pojednanie venoval týmto Lisztovým dielam sám veľký Wagner. Mazeppa, jedna z najsvojráznejších a najgeniálnejších partitúr, ktorá vyjadruje všetko zdolávajúcu životnú silu, pohyb, rytmus a pulz bytia, rútiacu sa riavu, tryskajúcu energiu v najpresvedčivejšej podobe. Ako predloha mu slúžila báseň V. Huga. Príbeh pojednáva o Mazeppovi, hrdinskom kozáckom hajtmanovi. Ivan Stepanovič Mazeppa žije na dvore poľského kráľa Jána Kazimiera. Kvôli svojej hrdej a vášnivej povahe sa dostáva do stretu so svojim okolím. Je priviazaný k vlastnému koňovi, a tak vyhnaný do pusty. Kôň s Mazeppom divoko uháňa tri dni a noci, nešťastný mladík je už celý doráňaný, keď sa kôň pod ním zrúti. Pred smrťou hrdinu však ochránia kozáci pusty a príjmu ho medzi seba. Mazeppa svojim hrdinstvom a odvahou sa čoskoro stáva ich vodcom.  Paul Hindemith pracoval na opere v rokoch 1932-34, ako určitý protest proti dehumanizácii spoločnosti nastupujúcim fašizmom. Skladateľ vidí postavu maliara Mathisa, ktorého nemecký národ poznal pod menom Grünewald a vošiel do povedomia predovšetkým slávnym oltárom v Isenheime. V maliarovi Mathisovi nachádza autor predovšetkým stelesnenie náruživej, spoločenskú obmedzenosť prekonávajúcej tvorivej práce, najmä princíp slobodnej tvorivej odvahy. Nejde o romanticky pochopenú postavu, ale o tragiku umeleckého bytia, problematiku funkcie umeleckej osobnosti v spoločnosti. Ide tu o splynutie slobodného umelca s národom v tom najpozitívnejšom zmysle. Z opery sa 3 hudobné transpozície isenheimského oltára (Anjelský koncert, Oplakávanie, Pokušenie sv. Antona) vyčlenili a hrávajú sa ako symfónia „Maliar Mathis“. Skladateľ hovorí, že prevzal citové pohnútky obrazov do „absolútnej hudby“. Anjelský koncert je predohrou opery.

Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana Sokola / Ars nova /  Košická hudobná jar / Koncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahraničí

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky@sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk@sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.