MUSICA AETERNA

Košická hudobná jar 28.05.2019 Kostol Premonštrátov, Hlavná 67 19:30

MUSICA AETERNA
Peter Zajíček, husle, violino piccolo
Gabriel Szathmáry, husle
Ján Gréner, viola
Lucia Krommer, violončelo
Peter Guľas, čembalo
Jakub Mitrík, teorba

Sláčikový fenomén 17. storočia
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704):
Fidicinium Sacro-profanum
Sonata IX a 4 in G

Georg Muffat (1753 - 1704):
Armonico Tributo, Sonata č. 4 in e

Sonata, Balletto, Adagio-Presto, Menuet, Adagio, Aria


Heinrich Ignaz Franz Biber:
Ballet a 4 in C, vl picolo. str. bc.
Allamanda, Courante, Aria, Retirada, Gigue


Johann Heinrich Schmelzer (1623 - 1680):
Fechtschule a 4 in D
Aria I., Aria II., Sarabande, Courante, Fechtschule, Bader Aria


Johann Fischer (1656 - 1746):
Balettae a 4, vl picolo. str. bc. in C
Sonatina, Allemanda, Menuett I. II., Boure, Sarabande

Georg Muffat:
Armonico Tributo, Sonata I. in D 

Sonata, Allemanda, Gavotta, Menuet
 

Heinrich Ignaz Franz Biber.
Fidicinium Sacro-profanum
Sonata XI a 4 in c

 


Vstupné: 10 € / zľavnené: 8 €

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného telesa pre starú hudbu, ktoré sa roku 1989 definitívne preorientovalo na hru na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, respektíve na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, a zvlášť slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia, je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček. Popri koncertoch na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom treba zvlášť zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej účasť na významných hudobných festivaloch ako sú Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi Zenei Napok Sopron, Letné slávnosti starej hudby v Prahe, Bach Tage Berlin, Bachfest Lipsko, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti a ďalšie festivaly v Bilbao, Granade, Záhrebe, Varaždíne, Budapešti a i. Veľkým úspechom bolo koncertné turné v Mexiku a Guatemale. V roku 2009 – okrem iných koncertov – súbor otváral medzinárodný festival Abbey St. Victor vo francúzskom Marseille a po prvý raz spolupracoval s operou SND, na pôde ktorej naštudoval a uviedol Haydnovu operu L’isola disabitata (Opustený ostrov). V roku 2014 sa súbor úspešne uviedol v Auditóriu Manuella de Fallu v Granade a na Dňoch starej hudby v nemeckom Herne, v roku 2015 hosťoval v Rakúsku, Portugalsku a Slovinsku. V 2016-17 opakovane hosťoval na Zelenka festivale Praha – Drážďany, v rakúskom Rohrau, Třebíčskom hudobnom festivale, v Brne a ďalších českých mestách. Musica aeterna už niekoľko rokov ponúka vlastný cyklus tematických koncertov pod názvom MUSICA CAMERALIS a jesenný cyklus STARÁ HUDBA v Pálffyho paláci v Bratislave. So súborom pravidelne spolupracujú významní odborníci na starú hudbu: Ch. Coin, P. Colléaux, P. Dubreuil, R. Fuller, M. Gester, P. Goodwin, E. Higginbottom, J. Holloway, J. Kleinbussink, C. Mackintosh, Ch. Medlam, S. Pank, A. Parrott, Ch. Rousset, O. Schneebeli, S. Stubbs, S. Standage, M. Tan, J. Toll a mnohí ďalší. Z doteraz viac ako 40 nahrávok získali viaceré mimoriadne ocenenia, napríklad Diapason d’Or v rokoch 1994 a 1995 za komplet Concerti grossi Georga Muffata, Classical Awards – MIDEM 2003 v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica Florea. V roku 2017 vydali CD pod názvom Resonate & plaudite, Hudba z Bratislavy 17. storočia. Rada Konferencie biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku. Medzinárodná kritika vysoko oceňuje umelecké výsledky súboru, neraz ho zaraďuje medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.


Peter Zajíček študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým – popri početných koncertoch v Európe i zámorí – realizoval aj úspešné CD nahrávky; viaceré z nich získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednášal aj na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičov, ale aj na prednáškach doma i v zahraničí. Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového tanca L’Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, Rakúsku, Českej republike a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor Miméza, neskôr Festivalový orchester Apollo. Je autorom prvej publikácie v slovenskom jazyku o interpretácii husľovej hudby 17. a 18. storočia. V ostatných rokoch je v zahraničí vyhľadávaným koncertným majstrom a lektorom v oblasti interpretácie starej hudby. V roku 2017 mu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky mu udelilo Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2016 za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.

 

 

S podporou

Hlavný reklamný partner

Partner

 

KALENDÁR Koncertná sezóna 2019/2020


Najbližšie podujatia


03.09.2021 / piatok 19:00 PETER BREINER Viac info
30.09.2021 / štvrtok 19:00 ŠTEFAN MARGITA 65 Viac info

Koncerty A cyklu / Koncerty B cyklu / Mimoriadne koncerty / Medzinárodný organový festival Ivana Sokola / Ars nova /  Košická hudobná jar / Koncert pre mládež / Verejné generálky / Literárno-hudobné večery / Stretnutia s hudbou / Koncerty v zahraničí

Menu

Vyhľadávanie

Vstupenková pokladnica

Kontakt:
Dom umenia - Moyzesova 66, Košice
+421 55 2453 123
(len počas pokladničných hodín)
vstupenky(@)sfk.sk
Otváracie hodiny
PO-ŠT: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00
PI, SO, NE: Zatvorené

Večerná pokladnica ŠfK je otvorená hodinu pred koncertom a predáva vstupenky iba na aktuálny večerný koncert.

Dom umenia

Adresa:
Moyzesova 66
040 01 Košice
e-mail: sfk(@)sfk.sk
Spojenie MHD:
Električky: 2, 4, 6, 7
Autobusy: 12, 15, 16, 71, 72
Google maps 


Štátna filharmónia Košice je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Privátna zóna:

Newsletter:

Zadaním emailovej adresy vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania noviniek emailom. Viac info.


Copyright Štátna filharmónia Košice © 2018. All Rights Reserved. Design by lenkine. Runs on Audience Toolkit.

Tento web používa cookies.  Viac informácií.